مشتریان

رعایت کیفیت مستمر در ارائه خدمات و امکان ارائه خدماتی متنوع با توجه به نیاز مشتری، ما را مفتخر ساخته است که در سالهای اخیر تعداد زیادی از شرکتهای صنعتی فعال در صنایع مختلف را به عنوان مشتریان دائم گرد خود جمع آوری نماییم. جمعی از این مشتریان گرامی عبارتند از:

صنعت خودرو و قطعه سازان وابسته:

قالب های صنعتی ایران خودرو

قالب های صنعتی سایپا

شرکت کروز

آهنگری ایران خودرو

میثاق

فولادفام

صمیم بهراد

صنایع هواپیما سازی:

صنایع هواپیمایی ایران

صنایع توربینی هواپیمایی

صنایع قالب سازی:

قالب سازی خوشکار

پیشتاز قالب

پرستو قالب

صنعت ساخت توربین:

گروه مپنا

صنعت ساخت موتورهای توربینی

توربو پوشش پارس

سایر صنایع:

علم و صنعت کیان

ایران شیر

کاچیران

بوتان