بریزینگ تحت خلاء

 

بریزینگ بعنوان یکی از روشهای موثر در اتصال فلزات مختلف ‘ در سطح وسیعی توسط مهندسان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
نتیجه عملی آن گسترش انواع روشهای بریزینگ ‘ انواع فیلر متالها ‘ انواع فلاکسها و روان سازها و بکارگیری آنها در توسعه فرایند بریزینگ در اتصال فلزات مختلف بوده است . که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی و غذایی دارد.
بریزینگ فرآیند اتصالی است که درآن فلزات جامد با فاصله بسیار کم توسط یک فلزمایع که دردمای بالای 450 سانتی گراد ذوب می شود به یکدیگر متصل می شوند.
همانند سایر فرآیندهای اتصال بریزینگ نیز یک ترتیب عملی گسترده ای را در برمی گیرد . فرایند بریزینگ  هم اکنون به موفقیتها وشرایط پایا با یک زمینه جذاب رسیده است.
این شرایط در نتیجه عوامل زیر حاصل شده است:
توسعه انواع فیلرمتالهای بریزینگ
قابل دسترس بودن فرم ها و اشکال جدید فیلرمتالها
گسترش استفاده از بریزینگ کوره ای تحت خلاء ‘ گاز خنثی یا گاز فعال

در روشهای سنتی خلل و فرج باقیمانده در محل اتصال، کیفیت اتصالات را به شدت کاهش می دهد اما در روش بریزینگ تحت خلاء به دلیل وجود خلاء تمامی خلل و فرج پر شده و اتصالات کامل می شود
یک اتصال بریز محکم معمولا” زمانی حاصل می شود که انتخاب آلیاژ فیلرمتال مناسب باشد . سطح فلز پایه تمیز باشد ودرهنگام اعمال حرارت وجریان یافتن فیلرمتال مذاب نیز تمیز باقی بماند وطرح اتصال مناسبی انتخاب شود.
گروه مهندسی سهند خودرو با تکیه بر دانش فنی و نیروهای متخصص کار آزموده خود و تجهیزات کامل آمادگی ارایه انواع خدمات بریزینگ تخصصی را دارد.