سهند خودرو تنها دارنده کوره عملیات حرارتی خلاء دو محفظه ای در بخش خصوصی

ویژگی های فرایند عملیات حرارتی سخت کاری تحت خلاء در شرکت سهند خودرو :
1- دمای واقعی آستنیته کردن
2- ثابت ماندن دمای محیط کوئنچ
3- پایین بودن سرعت سرد شدن
4- عدم وجود اکسیژن در محیط
5- جابجایی قطعات بدون ایجاد تنش