خدمات

عملیات حرارتی تحت خلاء سختکاری انواع فولادهای :
ابزار سرد کار و گرمکار
فولادهای تندبر
فولادهای فنر
فولادهای بلبرینگ
سختکاری انواع چدنهای آلیاژی
سختکاری و آنیل انواع فولادهای زنگ نزن
سختکاری و آنیل انواع سوپرآلیاژها
سختکاری و آنیل انواع آلیاژهای غیرآهنی
آنیل آلیاژهای مغناطیسی سخت و نرم
عملیات نیتراسیون گازی
سمانتاسیون
سختکاری القایی موضعی
عملیات بریزینگ
تمپر
تنش گیری