معرفی

شرکت سهند خودرو از سال 1378  فعالیت خود را در راستای عملیات حرارتی قطعات فلزی آغاز کرده و هم اکنون با راه اندازی طرح توسعه شرکت قادر است تمام سیکل های عملیات حرارتی مورد نظر را به شرح زیر روی انواع فولادها اجرا کند

  • عملیات حرارتی تحت خلاء
  • نیتراسیون
  • بریزینگ
  • اینداکشن
  • سمانتاسیون
  • سخت کاری نمکی
  • آنیل
  • تنش گیری